Què és l’AFA?

Les sigles AMPA corresponen a “Associació de Mares i Pares d’Alumnes”.

L’AMPA de l’escola és una entitat sense afany de lucre que agrupa pares i mares de l’escola Busquets i Punset, i el seu objectiu fonamental és el de contribuir, recolzar, potenciar, compartir i disfrutar, junt amb l’escola, de l’educació i l’ensenyament que reben els nens i nenes.

L’AMPA és la interlocutora per a tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de les famílies, transmetent les opinions i les reflexions de les mares i dels pares sobre temes educatius i del funcionament quotidià de l’escola. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa. A més participa en la presa de decisions de l’escola amb un representant al Consell Escolar del Centre.

L’AMPA potencia una escola més oberta a les famílies on els pares i mares puguin participar d’una manera mes activa i responsable, sempre respectant i recolzant la feina dels mestres i la resta de personal de l’escola.

L’AMPA informa als associats, organitza activitats per a nens i per a pares (xerrades, extraescolars…), participa en les principals celebracions de la escola seguint les festes i tradicions de la cultura nacional, i organitza altres festes en horari extraescolar.

L’AMPA més social col·labora en campanyes en ajudes als més desfavorits, campanyes adreçades a tots els pares, mares, fills i filles de l’escola.

Anuncis